Waarom

Samenhang is een belangrijk begrip. Een begrip wat je zou willen kunnen beïnvloeden, er op kunnen sturen. Dan is het wel zaak de samenhang in een organisatie expliciet te kunnen maken. Anders vindt men de aangrijpingspunten voor de sturing er op niet en blijft het een vaag ongrijpbaar iets.

Ook is samenhang een dynamisch begrip en dat leidt tot het inzicht dat sturen op samenhang’ een permanente vorm van sturen moet zijn. De samenhang van een organisatie wordt beïnvloedt door tal van in- en externe factoren. Wij vatten die samen onder de noemer ‘bedrijfsvraagstukken’.

Nu hoeft de samenhang nog niet direct beïnvloed te worden op het moment dat de vraagstukken zich aandienen, echter in ieder geval wel op het moment dat een organisatie antwoorden formuleert op deze vraagstukken. Dit houdt in dat wil een organisatie sturen op samenhang dat moet gebeuren op het moment dat de antwoorden op voornoemde vraagstukken worden geformuleerd. Anders is men te laat en zijn de contouren van de oplossingen al  bepaald. Door het expliciet maken van de samenhang en het sturen op samenhang te implementeren verbetert men de samenhang en in lijn daarmee de performance.

Comments are closed.