Stichting Groeiplatform GEA

slideGEABICTA is founder van de Stichting Groeiplatform GEA (SGGEA). De stichting heeft tot doel:

  • het doorontwikkelen, het delen, het onderhouden en het bevorderen van de toepassing van het gedachtegoed van General Enterprise Architecting – (GEA-gedachtegoed);
  • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

SGGEA is als volgt georganiseerd:

  • Kerngroep van 5 personen;
  • Klantreferentiegroep van ca. 20 grote organisaties;
  • Met de Radboud Universiteit Nijmegen en Public Research Centre Henri Tudor Luxemburg vindt continu wetenschappelijke onderbouwing van GEA plaats;
  • Commissie van Aanbeveling bestaande uit toonaangevende vertegenwoordigers uit wetenschap en bedrijfsleven met wie koers en resultaten getoetst worden;
  • Sprekersgroep van gerenommeerde sprekers die lezingen over relevante onderwerpen verzorgen ter inspiratie;

Meer informatie…

Comments are closed.