Partners

Het is onmogelijk om op alle terreinen goed te zijn. BICTA heeft zich hoog gespecialiseerd op organisatiebesturing en met name op het aspect ‘sturen op samenhang’. In onze opdrachtuitvoering komen wij regelmatig hieraan gerelateerde vraagstukken tegen op het gebied van: projectmanagement, sourcing, online communicatie e.d.

Om onze klanten optimaal te kunnen bedienen werkt BICTA voor dit soort vraagstukken nauw samen met een aantal partners.

Comments are closed.