Hogeschool NOVI

De post hbo opleiding Werken onder Architectuur van Hogeschool NOVI is gebaseerd op 2 pijlers:

  • Het architectuurbegrip in algemene zin. In deze pijler wordt ingegaan op een aantal definities van architectuur, de toegevoegde waarde van architectuur voor organisaties en een beknopte behandeling van de meest voorkomende architectuurraamwerken.
  • GEA (General Enterprise Architecting) stelt dat enterprise architectuur een synoniem is voor ‘sturen op samenhang’. Uitgangspunt in deze visie is dat er een positieve correlatie bestaat tussen het niveau van samenhang in een organisatie en het niveau van performance.Samenhang is dus een belangrijk begrip, een aspect dat men wil kunnen beïnvloeden, waarop men wenst te kunnen sturen.

In deze opleiding leer je hoe je de samenhang voor een organisatie expliciet kunt maken, hoe daarop te sturen, hoe ‘sturen op samenhang’ te meten en daarmee een belangrijke bijdrage te leveren aan de performance van de organisatie.

Zie voor nadere informatie deze link of download hier de brochure.

Comments are closed.